Kartbok

For Bergen, Askøy, Os, Fjell, Sund og Knarvik

Bergens Tidendes kartbok

Boken består av 85 kartsider. 5 sider over Bergen sentrum er i målestokk 1:10.000, de øvrige er i målestokk 1:20.000.
38. opplag, utvidet utgave, med nye kart fra Fjell og Sund kommuner.

Kartene er tegnet av Sverre Mo

Revidert og utvidet utgave 2015 med områder i Fjell, Sund og Lindås kommuner.

ISBN

978-82-7128-757-3

129,-