Byen, sjøfarten og skipperne

Bergens Skipperforening 1867–2017

Bergens Skipperforening ble startet i 1867, i en rivende utviklingstid for byens skipsfart.

Skipperforeningens jubileumsbok ser tilbake til tidligere generasjoners sjøfart og handel, og følger skipsfartens ofte dramatiske utvikling gjennom foreningens 150 år.

I sjøfartsbyen Bergen har Skipperforeningen stått opp for den maritime kultur og vært med å ivareta byens grunnleggende karakter og særpreg.

Forfatter

Dag Bakka jr

ISBN

978-82-7128-944-7

kr 395,-