Til hjelp for andre i 40 år

Tordis og Fritz C. Riebers legat 1973–2013

Denne boken utgis i anledning Tordis og Fritz C. Riebers legats 40-årsjubileum.

Møt den visjonære næringslivslederen og samfunnsbyggeren Fritz C. Rieber, som traff danske Tordis Andersen påsken 1928. To år senere ble de gift. I 1942 adopterte de sønnen Bjarne fra København. Etter trengselsår under andre verdenskrig vokste Rieber & Søn raskt. Den unge næringslivslederen Fritz C. Rieber ledet et selskap i sterk vekst, samtidig som han var meget opptatt med en rekke samfunnsspørsmål. Tordis Rieber engasjerte seg sterkt i allmennyttig arbeid. Hun var en foregangskvinne for både Norsk Barnehjelp og de ansattes vilkår i bedriften, der hun var en viktig rådgiver og samtalepartner for sin mann.

Legatets opprinnelige kapital var på 450.000 kroner i 1973. I løpet av førti år har legatets formue økt til nær 30 millioner kroner. I den samme perioden er det delt ut nesten like mye, nær 30 millioner kroner til gode, allmennyttige formål. Det er delt ut til sammen 1.609 legatporsjoner. I seg selv er dette en suksesshistorie. I boken møter leserne også mange av gavemottakerne, innen døve, astma- og allergisaken, Arboretet på Milde, medisinsk forskning, Riebertilknyttede og de mange trengende enkeltpersonene.

Boken er først og fremst en hyllest til ekteparet Tordis og Fritz C. Rieber. Vi kommer under huden på legatets stiftere. Unike kilder dokumenterer ekteparets liv, tanker og visjonerfor å hjelpe andre.

Forfatter

Jørn Lekve

ISBN

978-82-7128-692-7

kr 299,-