Dette gjorde vi

Barn i Bergen på 1950- og 60-tallet

Hvilke aktiviteter brukte du mye av tiden din på i oppveksten?  Hva gjorde du som var viktig for deg, og som har vært med på å forme deg til den du er? Det har Gro Berntzen spurt 16 bergensere om, som alle vokste opp på 1950- og 60-tallet.

Optimismen og gleden som oppsto i kjølvannet av freden i mai 1945, skapte fødselsrekord i tiåret etter. Bergen ble en by i vekst, der organiserte fritidsaktiviteter etter hvert ble et viktig supplement til leken i gaten. De som deler sine minner fra denne tiden, gir oss dermed innblikk i den kulturelle bagasjen svært mange bergensere har med seg. Samtidig blir vi bedre kjent med 16 personer som hver for seg, i kraft av sin innsats, sine yrker og verv, har gjort seg bemerket i tiårene etterpå.

Gro Berntzen er født i Bergen i 1949 og har en lang yrkeskarriere bak seg som lærer og journalist.

 

Forfatter

Gro Berntzen

ISBN

978-82-7128-837-2

kr 279,-