Følgesvenner

Bilder fra en utvikling

I denne boken tar Kjell Wernøe (80) et tilbakeblikk på det norske og inter-nasjonale musikklivet som han selv har vært en del av de siste generasjonene. Han er blant seniorene i internasjonalt musikkmanagement for klassiske -musikere, og fortsatt i fullt arbeid.

Forfatteren har vokst opp og arbeidet i miljøer preget av personligheter i kultur- og samfunnsliv. Dette har gitt ham verdifulle impulser og retning for liv og virke.

Som 48-åring i 1986 avsluttet han sin yrkesvirksomhet i fotobransjen og -etablerte Pro Arte, et internasjonalt orientert musiker- og kulturmanagement. Gjennom dette har han utført et pionerarbeid for å fremme norske -musikere og norsk musikkliv i utlandet; en virksomhet som hittil er lite offentlig kjent, dokumentert eller tallfestet. Nasjonalbiblioteket har derfor ønsket å ivareta Wernøes omfattende arkiv, som nylig er deponert i Norsk Musikksamling, og er blant kildematerialet til denne bokutgivelsen.

Boken er forfatterens kaleidoskopiske betraktninger på utviklingsbilder fra eget liv, og tilsvarende på liv og virke til menneskene og miljøene som har vært hans følgesvenner, slik at han i moden alder selv har kunnet virke som en kompetent følgesvenn for unge musikere. Derfor er boken også et vitnesbyrd om at kunsten og følgesvenner er av verdi og betydning for ethvert menneske, og for medmenneskelig utvikling.

I boken forteller Kjell Wernøe om møter og samarbeid med mennesker og virksomheter gjennom en epoke preget av store kulturelle, sosiale og politiske endringer.

Forfatter

Kjell Wernøe

ISBN

978-82-7128-947-8

kr 349,-