Inggard Rosseland

Grafikaren

Biografi om Inggard Rosseland (1914–1994), norsk maler og grafikar født i Kvam kommune i Hordaland.

Då Inggard Rosseland 80 år gammal la ned penslane og sine velbrukte skjere­jarn, kunne han sjå tilbake på ein omfattande produksjon innanfor grafikk og maleri. Det resulterte i talrike utstillingar av verk som vart høgt verdsette i samtida. Korleis har det seg då at kunstnarens namn er så lite kjent? Personleg reservert, trengde han seg aldri fram. Han var ikkje utstyrt med spisse albogar, skygde unna PR. Ingen mesén dukka opp og heia på han. Å opparbeida ein marknad for sine ting brydde han seg lite om. Livsoppgåva låg i det å skapa, vera i utvikling og heile tida søkja eit best mogeleg uttrykk for visuelle idear.

Forfatter

Reidar Storaas

ISBN

978-82-7128-669-9

kr 300,-