Kartbok

For Bergen, Askøy, Os, Fjell og Sund

Boken består av 85 kartsider. 5 sider over Bergen sentrum er i målestokk 1:10.000, de øvrige er i målestokk 1:20.000.
39. opplag, 2018.

Kartene er tegnet av Sverre Mo

ISBN

978-82-7128-959-1

kr 139,-