Den vanskelige Fløgstad

En innføring

Den vanskelige Fløgstad er en gjennomgang av Kjartan Fløgstads forfatterskap fra 1967 til 1986. Det er strengt kronologisk ordnet og kommentert.

De første bøkene til Fløgstad er «vanskelige» i den forstand at forfatteren tøyer sjanger-grensene og skriver mer og mindre eksperimentelt. Fløgstad forfatterskap har i denne perioden fått ord på seg for å være «vanskelig». Altså kan det være behov for en pedagogisk «åpner» til dette rike bidraget til norsk litteratur – og til norsk historie.

Forfatter

Willy Dahl

ISBN

978-82-8403-032-6

kr 199,-