En gang havets gull

Bergensk tørrfiskhandel samt folk og samfunn i Finnmark

Du Torsken må vel kaldes vor Næring og Brug
Du skaffer fra Bergen saa mang Tønder Rug
Den stakkar Nordfarer til Føde.
Ney Fisken i Vandet det er vores Brød
Og mister vi hannem, da lider vi nød
Og jammerlig nødes at sucke.

Dikterpresten Petter Dass viste oss de harde realiteter som befolkningen i det nordligste Norge levde under. Samtidig var tørrfisken nøkkelen til handelen med Europa. I Bergen sa man at tørrfisken skapte byen. Uten den vet man ikke hva byen hadde blitt. Tørrfisken utgjorde over 80 prosent av all eksport. Gjennom tørrfiskhandelen ble også kysten landets økonomiske ryggrad. Tørrfiskhandelen var også avgjørende for ekspansjonen nordover med økt norsk bosetting og utvikling av fiskevær og etter hvert byer.

Vi kan slå fast at tørrfiskproduksjon og ­handel går som en rød tråd gjennom vår historie. Om dette handler denne boken. Tørrfisken grep inn i samfunnsutviklingen på så mange måter og er en viktig del av vår kulturhistorie. Det handler om arbeid, om bosetting, om armod og nød, om makt og om ruin. Det handler også om sjøreiser, forlis, tap av mennesker og last. Men også om vinning og storhet.

Forfatter

Thor Lynngård

ISBN

978-82-7128-932-4

kr 269,-