Forebyggende helsearbeid

og ditt ansvar som lege

Forebyggende helsearbeid har som formål å redusere sykdomsbelastningen i samfunnet. Faget anvender kunnskap om årsaksfaktorer i arbeidet med å forebygge sykdom. Kunnskapen om årsaksfaktorer hentes fra epidemiologisk forskning, og faget er kanskje epidemiologiens viktigste eksistensberettigelse.

Boken gir en systematisk oversikt over fagets omfattende metodegrunnlag. Forebyggende helsearbeid forholder seg først og fremst til befolkningsgrupper og er dermed, i motsetning til klinisk medisin, et utpreget kvantitativt medisinsk fag. På den annen side er det klart at alle medisinske spesialiteter også (og i stadig økende grad) har et ansvar for en konkret befolkningsgruppe. Et overordnet mål med boken er derfor å understreke at enhver lege uansett spesialitet, har et ansvar for forebyggende helsearbeid. Boken er først og fremst skrevet for (fremtidige) leger, men vil også kunne leses av andre med interesse for fagfeltet og av dem med ansvar for helsevesenet uansett nivå. Lorentz M. Irgens (f. 1942) er dr. med. og professor i forebyggende medisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Han har også vært leder av Medisinsk fødselsregister fra 1982 til 2007. Fra 1970 til 1986 var han skolelege, og fra 1973 til 1998 tilsynslege ved institusjon for psykisk utviklingshemmede. Forskningsmessig har Irgens bidradd til utviklingen av registerbasert epidemiologisk forskning ved Universitetet i Bergen, så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Forfatter

Lorentz M. Irgens

ISBN

978-82-7128-557-7

kr 499,-