Fra leik i vann til svømming

om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Del 1: Praktisk del
Del 1 bygger på Norges Svømmeforbunds opplæringsmetodikk og tradisjonen fra Hallwickmetoden.
Den forteller hvordan man hjelper en med funksjonsnedsettelser ut i vannet og ulike holdemåter i vannet. Den forteller også hvordan man arbeider med vanntilvenning og viser de 4 kjernefunksjonene fram mot svømmedyktighet. Disse kjernefunksjonene er dykke, flyte, gli og fremdrift. Denne delen tar også for seg organisering og tilrettelegging.

Del 2: Teoretisk del
Del 2 beskriver hva instruktørene må ta hensyn til når man skal lære personer med funksjonsnedsettelse å svømme.
Boken er gjennomillustrert.

Forfatter

Trude Halvorsen, Nina Kahrs

ISBN

978-82-7128-484-8

kr 395,-