Fysisk aktivitet på land og i vann

Boken Fysisk aktivitet på land og i vann er et verktøy for instruktører, helsepersonell og andre, og viser mulighetene kronisk syke har for å være fysisk aktive både på land og i vann. Mange med kronisk sykdom er inaktive på grunn av smerter, funksjonsnedsettelse eller av redsel for å forverre sykdommen. Men nyere forskning viser at trening er spesielt viktig for denne gruppa, og at fysisk aktivitet har positiv effekt på livskvalitet og kan til og med redusere funksjonstap.

Fysisk aktivitet på land og i vann består av to hoveddeler. Del 1 tar for seg generelt stoff om kroppens oppbygging og funksjon, bevegelseslære og treningslære, samt instruktørrollen og bruk av musikk til trening. Del 2 gir mer detaljert omtale av ulike sykdomsgrupper og hvilke hensyn en bør ta når trening skal tilrettelegges for disse. Boken er utarbeidet i regi av Funksjonshemmedes Studieforbund og er et samarbeid mellom flere pasientorganisasjoner og Norges Svømmeforbund. I tillegg til at boka inngår som kursmateriell i instruktørutdanning i regi av Norges Svømmeforbund og Norsk Revmatikerforbund, er den også et viktig bidrag til økt kunnskap om fysisk aktivitet som virkemiddel i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

ISBN

978-82-7128-467-1

kr 249,-