Kartbok for Vestlandet

Med de nye fylkesgrensene og kommunegrensene

Revidert utgave 2019 med det nye Vestland fylke og Rogaland

Forfatter

Sverre Mo

ISBN

978-82-7128-983-6

kr 179,-