Litteratur om Bergen – Del 2

1974 – 1990

Johanne Martens ga i 1982 ut «Litteratur om Bergen – En bibliografi – Fra de eldste tider til og med 1973». Nå kommer en videreføring som dekker litteratur utgitt til og med 1990, med tillegg for årene før 1974.

Bibliografien utgjør et tillegg til hovedbindet som utkom i 1982. Bindet inneholder titler publisert f.o.m. 1974 t.o.m. 1990. Videre er inkludert en del eldre titler – anslagsvis 700 – som ikke var kommet med i hovedbindet. Det dreier seg hovedsakelig om titler fra tidsskrifter som ikke var gjennom­gått tidligere, og om småtrykk. Disse eldre titlene er inkorporert i teksten.

Forfatter

Johanne Martens

ISBN

978-82-7128-605-7

kr 399,-