Litteratur om Bergen

Johanne Martens ga i 1982 ut «Litteratur om Bergen – En bibliografi – Fra de eldste tider til og med 1973»

Nå kommer en videreføring som dekker litteratur utgitt til og med 1990. Forfatteren har også skrevet artikler av bok- og bibliotekfaglig innhold. Johanne Martens, født i Bergen i 1929, avla Historisk-filosofisk embedseksamen i 1958. I en årrekke var hun ansatt som bibliotekar ved Universitetsblioteket i Bergen, sist som førstebibliotekar.

Forfatter

Johanne Martens

ISBN

82-7293-026-9

kr 399,-