Med skråblikk på hjernen

Nevrolog og epilepsilege i en moderne tid

Som lege har jeg hatt en fin reise gjennom livet og mye å være takknemlig for. En gjennomgående strøm med hyggelige samtaler med tusenvis av pasienter. Som underviser og forsker har jeg møtt stor velvilje og positive holdninger fra pasienter til å stille opp til klinikkundervisning, til å bidra til artikler og svare på utspørringer ved større undersøkelser. Jeg er svært mange stor takk skyldig. Men først og fremst er jeg takknemlig for den åpenheten pasientene har møtt meg med i de mange samtalene.

En hensikt med boken har vært å si noe om hva jeg har erfart i livet, og derfor har jeg sitert egne arbeid underveis i boken. Mange medforfattere fortjener stor takk for godt samarbeid. Selvsagt har andre skrevet godt om samme emner som jeg har valg å sitere egne artikler fra, men hensikten har vært å vise til interesser jeg har forfulgt i mitt liv som lege.

Forfatter

Bernt A. Engelsen

ISBN

978-82-8403-064-7

kr 220,-