Norske Marinefartøy

Samtlige norske marine­fartøy 1814-2008 og Marinens Flyge­våpen 1912-1944

Boken gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av samtlige Marinens fartøy og fly fra 1814 og frem til dags dato. For alle hovedfartøy er de mest relevante skipsdata presentert sammen med en kortfattet historikk. Mindre fartøy er gitt en mer forenklet opplistning.

En særlig styrke er at samtlige fartøysklasser og fly er tegnet i innbyrdes lik målestokk og profil. På denne måten får leseren et godt inntrykk av den relative størrelse og bestykning. Boken har også registre både etter bokstav og pennantnummer. Tegner og pressefotograf Sverre Mo (f. 1935) virket størstedelen av sin yrkesmessige karriere i «Bergens Tidende». Han har i de senere år illustrert et uttall bøker, bl.a. Norsk forsvarshistorie i fem bind. Under dette arbeidet var en oversikt over Marinens fartøy et savn, og kimen til denne boken lagt. Boken omtaler 819 marinefartøy og 313 fly. 226 fartøy er avbildet, likeledes 48 fly.

Forfatter

Sverre Mo

ISBN

978-82-7128-497-8

kr 429,-