Norske militærfly

Norske militærfly 1912–2013

«Norske militærfly» gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av den norske militære flyparken gjennom tidene. Den retter seg mot entusiaster, fagfolk og historikere, kort sagt, alle som er interessert i fly og flyhistorie. Alle tegninger i boken er i samme målestokk om ikke annet er oppgitt.

Boken har et addendum som du finner på http://bodoniforlag.site.bodoni.no/addendum/norske-militaerfly-addendum/

Forfatter

Sverre Mo og Ole Bjørn Sælensminde

ISBN

978-82-7128-687-3

kr 499,-