Norske passasjerfly

Om utviklingen av flyrutene og flyene

NORSKE PASSASJERFLY gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av den norske sivile flyparken gjennom tidene. Den retter seg mot entusiaster, fagfolk og historikere, kort sagt, alle som er interessert i fly og flyhistorie. Alle tegninger er i målestokk 1:300.

Bla i boken

Forfatter

Sverre Mo og Dag Bakka jr.

ISBN

978-82-8403-034-0

kr 499,-