… og viktigst er barnets beste

Tanker om barns rettigheter, barnevern og politikk

Bokens forfatter rundet 70 år 22. november 2018. Dette har foranlediget den foreliggende samlingen av utvalgte artikler, debattinnlegg og kronikker, tidligere publisert i fagtidsskrifter og aviser gjennom de ti siste årene. I tillegg blir samlingens innledende og avsluttende artikkel, samt to andre tekster, publisert for første gang.

Bokens viktigste budskap er kampen for å gi alle barn en god oppvekst og sikre dem deres grunnleggende rettigheter. For å oppnå dette kreves det kompetente fagfolk, engasjerte, handlingsrettede politikere og andre viktige medspillere, det være seg kunstnere eller samfunnsborgere.

Foruten faglige artikler om barns rettigheter og om barnevernets arbeid, har boken omtaler av enkeltpersonene Johan Castberg, Bobby Kennedy, Albert Camus og Gunnar Staalesen. De er alle, om enn i ulike sammenhenger, eksempler på enkelt-individer som fremstår som forbilder på henholdsvis politisk idealisme, sosialt sinnelag, praktisk filosofisk tankegods og samfunnsrelevant skrivekunst.

Boken inneholder også de av forfatterens mange bokanmeldelser som sterkest berører bokens tre hovedtema: barns rettig-heter, barnevernets utfordringer og politikkens betydning.

Artikkelsamlingen innledes med fyldige forord av Venstres leder, kulturminister Trine Skei Grande og professor emeritus, dr. juris Aslak Syse.

Forfatter

Geir Kjell Andersland

ISBN

978-82-7128-982-9

kr 399,-