Skipsbygging

Skipsbygging Kommentarer til Norsk Standard Skips­byggings­kontrakt

Skipsbygging er fortsatt en viktig del den maritime industri i Norge, og norske verksteder har en stor eksportandel. Det finnes ingen samlet litteratur om emnet, men Øystein Meland som forhandlet den norske standard skipsbyggingskontrakten har skrevet en omfattende kommentarutgave til denne. Boken tar for seg de fleste aspekter ved skipsbygging og målgruppen for boken er både jurister og andre som er involvert i skipsbygging.

Forfatter

Øystein Meland

ISBN

978-82-7128-421-5

kr 595,-