Teljesaum til bunad

… sting for sting …

Saman med slåttar, stev, visesong, eventyr, treskjering og rosemåling, er teljesaum for bunad ein del av kulturarven vår.

Denne boka er ei lærebok i dei mest vanlege teknikkane … sting for sting.

 

 

Forfatter

Kirsten Valevatn

ISBN

978-82-7128-926-3

kr 299,-