Tråkke i salaten

Norske ordtak og idiomer – på engelsk, tysk og fransk

Oversettelse av ordtak og idiomatiske uttrykk er alltid en utfordring – de fleste kan nemlig ikke oversettes ordrett!

Hva heter for eksempel å sitte med skjegget i postkassen på engelsk?

Eller hvordan skal man oversette man kan ikke få både i pose og sekk til tysk eller fransk?

Svaret finner du her i denne boken!

Et lite eksempel:

nyte sitt otium
enjoy one’s sunset years
seinen Lebensabend genießen
profiter des loisirs de la retraite

Forfatter

Gerda Moter Erichsen

ISBN

978-82-8403-194-1

kr 299,-