Veien til fred

Refleksjoner i lys av Immanuel Kant, Karl Marx, konservatismen og kristen tenkning

Det er forfatternes overbevisning og visjon at alle mennesker må behandles med respekt, likeverd, verdighet og omsorg. Det er også vår overbevisning at økonomiske og materielle forhold i verden ikke må legge hindringer i veien for at en slik visjon kan bli realisert.

Et menneskevennlig samfunn er på denne måten en vesentlig forutsetning for fred og internasjonal solidaritet mellom mennesker. Til nå er et slikt menneskevennlig samfunn ikke realisert selv om mange enkeltpersoner og organisasjoner forsøker å bidra til dette.

På bakgrunn av denne situasjonen gir forfatterne av denne boken noen bidrag som kan vise vei til mellommenneskelig samhold og fred.

Med bidrag fra Egil Morland og Silje Haga

Forfatter

Lars Steinar Hauge

ISBN

978-82-8403-054-8

kr 299,-