Bergenssangene III

… og andre bergenske musikalske fenomen – her e’ like tidig no

Dette er tredje bind av «Bergenssangene – og andre bergenske musikalske fenomen». Bind 1 ble utgitt i 2006 og bind 2 i 2008. Under arbeidet med bind to ble det klart at det ville være behov for minst et tredje bind – dersom man skulle yte rettferdighet til det mangfold av sanger som er skrevet om Bergen og bergenserne.

Noe av forklaringen på at man etter to bind på til sammen 480 sider fremdeles ikke var i mål, finner vi i sangbøkenes undertitler; «en sangbok som kan leses» og «mer enn en sangbok». Og mer enn en sangbok er det sannelig blitt. Det har ikke vært et ønske å få presset flest mulig sanger mellom to permer; målet har også vært å fortelle noe om tilblivelsen og bakgrunnen for sangene, litt om komponister og tekstforfattere, og ikke minst, litt om byen og byens historie – som kan være lite kjent for mange av dagens bergensere.

Forfatter

Jo Gjerstad, Stein Tore Davidsen, Tore Johannessen

ISBN

978-82-7128-624-8

kr 299,-