Banken i samfunnet

Bergens Privatbank/Bergen Bank 1855-1990

DNB er i dag Norges største bank og finans­konsern. En av forløperne var Bergens Privatbank som ble stiftet 28. november 1855. Den var en av landets første forretningsbanker Opprinnelig betjente den næringslivet i Bergensregionen, men ble etter­ hvert en av de tre største landsdekkende forretningsbankene i Norge.

I 1975 ble den fusjonert med Bergens Kreditbank og fikk navnet Bergen Bank, før den i 1990 gikk sammen med Den norske Creditbank og dannet giganten Den norske Bank. Siden fusjonen mellom Bergen Bank og DnC er konsernet utvidet bl.a. gjennom fusjoner med Vital, Postbanken og Gjensidige Nor.

Denne boken handler om fremveksten av denne banken i samspill med samfunnet, både på lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt plan.

Boken inneholder derfor både detaljert bankhistorie på mikronivå, bransje­historie og makroøkonomisk historie. Alt for å kunne belyse hvordan banken maktet å vokse i gode tider, overleve i vanskelige tider og til slutt fremstå som landets største og viktigste private aktør i finansmarkedene.

Forfatter

Ola H. Grytten, Elisabeth Bjørsvik og Yngve Nilsen

ISBN

978-82-7128-676-7

kr 399,-