Bergen, bergenserne og 1814

I anledning Grunnlovsjubileet i 2014 utgir Bergens Historiske Forening og Bodoni Forlag boken «Bergen, bergenserne og 1814». Boken har fokus på hvordan begivenhetene dette året preget Bergen og ikke minst hvordan Bergen preget begivenhetene. Bergen ble et entusiastisk og seiglivet sentrum for norsk selvstendighetsvilje, og bergensere spilte sentrale roller i utviklingens gang hele året.

Bergenserne samlet seg helhjertet bak selvstendighetsfanen og holdt denne høyt hevet hele året. Boken viser også hvordan store konflikter preget Bergen og omegn på denne tiden, både lokale konflikter utløst av dyrtid og matmangel, men også hvordan den militære konflikten med Sverige påvirket Bergen og Vestlandet. Byen hadde både en opplyst embetsstand og et tallrikt storborgerskap som satte sitt preg på grunnlovsarbeidet på Eidsvoll og på det ekstraordinære stortingsmøtet høsten 1814.

Bokens portretter av de lokale eidsvollmenn viser at de spilte ulike roller og at særlig Christie og Motzfeldt fikk avgjørende betydning i forhandlingene med svenskene da Grunnloven og selvstendigheten ble berget om høsten. Bergenseren Christian Michelsen spilte en avgjørende rolle da unionen ble avviklet i 1905. Det kan med god grunn hevdes at de to bergensrepresentantene Christie og Motzfeldt spilte en tilsvarende rolle for norsk selvstendighet høsten 1814. Boken har forord av statsminister Erna Solberg.

Bidragsytere i Bergen, bergenserne og 1814, Bodoni forlag 2014:
Bjørn-Arvid Bagge (f.1965) er cand.philol og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Sissel Hamre Dagsland (f. 1941) er tidligere journalist i Bergens Tidende og forfatter av en rekke lokalhistoriske arbeider.
Knut L. Espelid (f. 1932) er cand.philol og førstebibliotekar emeritus ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Egil Ertresvaag (f. 1945) er cand.philol og førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Bergen.
Jo Gjerstad (f. 1953) er forlagsredaktør i Bodoni forlag og forfatter av en rekke lokalhistoriske bøker.
Sven-Erik Grieg-Smith (f. 1943) er cand.philol og førstelektor emeritus i historiedidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Emma Horneman (f. 1968) er cand.philol og rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.
Runar Jordåen (f. 1977) er ph.d. og forsker ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Frode Ulvund (f. 1969) er dr.philos og førsteamanuensis i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Eyvind Urkedal York (f. 1985) er doktorgradsstipendiat i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Forfatter

Frode Ulvund, redaktør

ISBN

978-82-7128-700-9

kr 399,-