Bergen havn gjennom 900 år

Bind II – Perioden 1900-1945

I dette bindet følges havnen og havnevesenet gjennom tre økonomiske kriser og to verdenskriger. Havnen var ennå i 1950 byens overlegent viktigste trafikkterminal, og det store knutepunktet for kyst-Norges mangslugne vannveier.

Den storstilte bygging av steinkaier omformet byens sjøfront og dermed kulturlandskap. Det har således fått stor betydning for bykjernens fysiognomi at Havnevesenet allerede i 1918 startet utbyggingen av det som i dag er blitt den integrerte godsterminalen Nøstet-Jekteviken-Dokken-Møhlenpris.

Forfatter

Anders Haaland og Jo Gjerstad (red)

ISBN

978-82-7128-387-1

kr 349,-