Bjørn West

Historiske spor i Matrefjellene

Bare noen dager før freden 8. mai 1945 kom motstandsgruppen Bjørn West i direkte kamp med tyske soldater i Matrefjellene – en nærstrid som kostet mange menneskeliv, både på tysk og norsk side.

Historien og fakta om de dramatiske kamphandlingene er godt beskrevet i flere bøker. Det har imidlertid dukket opp historier og påstander om motstandsgruppen som foreløpig ikke har vært like godt dokumentert. Dette har vekket en «etterforsker» i forfatteren. Geir Hitland har dykket inn i historiske fakta, eksisterende kilder og kilder som tidligere har blitt benyttet i mindre grad. Grundig feltarbeid på slagmarken frem til i dag, med ulike funn i Matrefjellene, er ytterligere dokumentasjon. Selv etter nesten 80 år finnes det fortsatt spor i fjellet som kan si noe om hva som skjedde disse dramatiske dagene. Sporene som beskrives i denne boken, bekrefter det som skjedde, og forklarer og oppklarer hendelser og påstander. Med et hovedfokus på kamphandlingene 28. og 29. april bidrar boken til å ytterligere belyse de dramatiske dagene før freden.

Med forord av forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Bla i boken

Forfatter

Geir Hitland

ISBN

978-82-8403-231-3

kr 349,-