De som drog ut

Askøys misjonærer 1920–2010

Dette er et bokverk som så langt er enestående i norsk misjonshistorie. Det omfatter 41 artikler om ca 40 misjonærer fra Askøy forsynt med rundt 175 bilder.

I tillegg er der et innledende kapittel om norsk misjonshistorie og de tallrike misjonsforeningene som har vært i Askøy – 61 i tallet – satt inn i et nasjonalt perspektiv. Både antall misjonærer og tallet på misjonsforeninger i Askøy er nemlig så stort at det kanskje er enestående for en norsk kommune når vi ser det i forhold til folketallet. Det fører naturlig over til et avsluttende kapittel som nettopp stiller spørsmålet om hvorfor denne kommunen har inntatt en så sterk posisjon på dette området og forsøker å finne svarene på det.

Forfatter

Anders Bjarne Fossen

ISBN

978-82-7128-565-4

kr 349,-