Det hendte i Bergen

Olav Kyrres planer for kjøpstaden Bjørgvin, slaget ved Florvåg, Munkeliv klosters undergang, Svartedauden, Vitaliebrødrenes herjinger, Slaget på Vågen, Strilekrigen, Bergensbrannen, invasjonen 9. april 1940 og eksplosjonsulykken 20. april 1944, alle var de viktige hendelser som var med og formet Bergens historie.

I denne boken er alle disse hendelsene nøye beskrevet og bygget opp rundt kunstneren Tor Spongas fascinerende illustrasjoner. Rammen er en artikkelserie publisert i Bergens Tidende i perioden 2011–2014. I bokform er de opprinnelige artiklene supplert med utfyllende stoff og illustrasjoner.

Forfatter

Jon Lindebotten og Erik Fossen. Illustrert av Tor Sponga

ISBN

978-82-7128-737-5

kr 349,-