Det var en gang et posthus…

Posten i Bergen 1647-1997

Kåre Eldøy har lang yrkeserfaring fra Postverket, for en stor del med base i Bergen. I denne boken beskriver han en etats-historie som går over 350 år tilbake i tid.

Posten har gjennom alle tider vært en viktig støttefunksjon både for embetsverk som for handel og sjøfart. Den har alltid fremstått i folks bevissthet som en traust og pålitelig institusjon. Her berettes om hvor posthuset i Bergen til enhver tid var å finne, hvem som var postmester, og om hvordan man til en hver tid har organisert postgangen med de transportmidler som var tilgjengelige. Andre postale tjenester er også godt beskrevet. Vi følger videre postetaten i Bergen gjennom skiftende tider med oppgang og nedgang, gjennom to verdenskriger, gjennom ekspansjon og innskrenkninger, omorganiseringer og stadige tilpasninger i tråd med utviklingen ellers i samfunnet.

Forfatter

Kåre Eldøy

ISBN

978-82-7128-459-6

kr 379,-