Driftige bergenskvinner

Bergen Kvinnesaksforenings historie

Bergen Kvinnesaksforening ble stiftet av samfunns­engasjerte kvinner og menn i 1885. Foreningen startet som en filial av Norsk Kvinnesaksforening. Men det passet bergenserne dårlig å være underlagt hoved­staden. I 1888 ble foreningen etablert som en selvstendig organisasjon.

1880-årene var en livlig tid med mye nytt. Skolevesen og kommunikasjoner ble bygd ut. Tradisjonelle ordninger i arbeidsliv og politikk ble rokket ved, problemer ble stilt under debatt. Bergen var i 1880-årene en politisk radikal by med stor oppslutning om det nye partiet Venstre der mange ble medlemmer i Kvinnesaksforeningen.
Dette er den første samlede presentasjon av Bergen Kvinne­saksforenings historie og er et nybrottsarbeid basert på det et variert kildemateriale. De første 50 årene av foreningens ­historie var preget av kampen for stemmerett for kvinner, for rett til utdanning og arbeid. Mye ble vunnet på ­nasjonalt plan og lokalt. Foreningen bygde seg et eget hus. Men i de vanskelige 1930-årene falt medlemstallet og foreningen gikk inn. Den ble gjenopptatt som en ekte datter av den nye kvinnebevegelsen i 1970-årene med mange tiltak og aksjoner for selvbestemt abort, barnehageplasser og en likestillingslov. Fortsatt er foreningen livskraftig i byen. Bergen Kvinnesaksforenings historie er en del av kvinnehistorien og en del av Bergen bys historie.

Hovedforfattere og redaksjon av boken er historikerne Anne-Hilde Nagel og Ingeborg Fløystad og mangeårige tidligere leder av foreningen Kari Hop Skiftesvik.

Bla i boken

Forfatter

Anne-Hilde Nagel, Ingeborg Fløystad, Kari Hop Skiftesvik (red.)

ISBN

978-82-8403-228-3

kr 349,-