Forfall og gjenreisning

Bryggens bevaringshistorie

I løpet av de siste 50 årene har Bryggen i Bergen gjennomgått en dramatisk utvikling. Fra å være et nedslitt og brannherjet byområde er den blitt et verdenskulturminne.

Denne boken forteller om hvordan det skjedde – hvordan forutseende mennesker grep inn og hvilke vanskeligheter de møtte i sitt redningsarbeid.

Boken tar også med forhistorien – etableringen av Det Hanseatiske Museum, raseringen av Bryggens søndre halvdel og skadene den gjenværende del av Bryggen fikk under krigen. Sluttelig rettes også blikket fremover. Hvilken rolle skal Bryggen spille i fremtiden?

Forfatter

Hans-Emil Lidén

ISBN

978-82-7128-657-6

kr 299,-