Gatestreker

Byrom i Bergen

Gatestreker er en fortelling om de siste tre tiårs byromsutvikling i Bergen. Ti offentlige byrom er valgt ut for en nærmere presentasjon.

Bokens hoveddel er en presentasjon av utviklingen av byrommene – fra skissestadiet til ferdig anlegg.

Byrommene settes også inn i en historisk kontekst, med omfattende dokumentasjon og et rikt historisk bildemateriale.

Bla i boken

Forfatter

Arne Sælen og Jo Gjerstad

ISBN

978-82-8403-173-6

kr 499,-