Glimt fra den medisinske historie sett fra Bergen

Denne antologien beskriver høydepunkter fra den medisinske historien i Bergen.

Den følger også historien fra antikken, gjennom middelalderen med fremveksten av universitetene, og kampen for vårt første egne universitet.

Pionerene fra Bergen Museum og byens sykehus følges frem til opprettelsen av Haukeland Sykehus og etableringen av Universitetet i Bergen.

Forfatter

Leiv. M Hove, Inge Glambek og Ole Didrik Lærum

ISBN

978-82-7128-935-5

kr 399,-