Gull i pære?

Ordtak, rim og gåter frå Masfjorden etter Ola R. Midtbø

I denne boka er det samla ordtak, gåter, rim og regler frå Masfjorden som Ola R. Midtbø skreiv ned i mellomkrigstida. Mykje av dette materialet, men ikkje alt, ligg òg i samlingane ved Universitetet i Bergen. Ola R. Midtbø var ein viktig tradisjonsberar og heimelsmann for mange dei som samla inn språkleg tradisjon på første halvdel av 1900-talet, Arne Bjørndal, Torleiv Hannaas og Norsk Ordbok. Materialet i denne boka er ikkje publisert tidlegare.

Boka er redigert av Johan Myking, som er ­dotterson av Ola og pensjonert professor i nordisk ved Universitetet i Bergen.

Forfatter

Johan Myking

ISBN

978-82-8403-202-3

kr 249,-