Hotell i særklasse i 150 år

Fleischer’s Hotel 1864–2014

Fleischer’s Hotel feirer sine første 150 år som familieeid bedrift høsten 2014.

Helt siden Fredrik Lyth Ørum Fleischer etablerte hotellet i 1864 har vertskapet gjennom fem generasjoner opplevd oppturer og nedturer, gleder og sorger, harmoni og konflikt.

Gjennom 150 år har hotellet vært en tydelig identitetsmarkør for Voss, ­Vestlandet og Norge. Hotellet har vært og er en institusjon i vestnorsk reiseliv.

Boken beskriver hotellets rike og spennende historie, men forsøker også å gi et tidsbilde av situasjonen i jubileumsåret, samt å beskrive vertskapets fremtidsplaner. Ikke minst er det denne bokens ambisjon å fortelle om hotellets gjester og de mange ulike kompetente og motiverte fagfolkene som holder hjulene i gang i et moderne hotell.

Bli med på en spennende reise i fortid, nåtid og fremtid.

Forfatter

Jørn Lekve

ISBN

978-82-7128-735-1

kr 349,-