Lottes petiter

Bergen elsker Lotte, og kjærligheten er gjengjeldt. Hun
ser på byen med et favnende blikk – fra «Pitterhaugen»
der hun bor, ovenfor Fløibanestasjonen. Og hun ser på
byen med et skrått blikk, kanskje et lite smil, og griper
til pennen. Det har det blitt bøker av gjennom årene, og
artikler, men først og sist petiter – der hun tegner skarpe
og ofte underfundige bilder av byen, av menneskene og
av det typisk bergenske. Og noen ganger tegner hun noe
ganske annet, for slik er kreative mennesker.

Fra Marianne Mowinckels forord

Forfatter

Lotte Schønfelder

ISBN

978-82-7128-711-5

kr 149,-