NORDNES

Beretninger fra en gammel bydel

Dette er en bok som handler om bydelens utvikling fra de eldste tider til i dag. Alle kjente gater og smug (også de som ikke finnes lenger) mellom Muralmenningen og Nordnespynten er omtalt. Boken er organisert som en bydelsvandring i bokform, med særlig vekt på strøkenes historie og opprinnelse. Det er dessuten noen tematiske kapitler bl.a. om skolehistorie, parkhistorie og forsvarshistorie. Boken utgis samme år som Nykirken fyller 400 år, og den er grundig omtalt.

Nordnes er full av historier og historie. I boken finner man noen av historiene og det viktigste av historien. Boken er skrevet for alle som føler tilhørighet til bydelen eller på annen måte interesserer seg for Nordnes. Den kan også leses med utbytte av alle som lurer på hva som er så spesielt med denne halvøyen.

Forfatter

Mons Kvamme

ISBN

978-82-8403-145-3

kr 499,-