Strileliv

– tida som ein gong var – Folkeminne frå Radøy

Tanken bak denne boka var å få nedskreve litt av vår nære ­historie.

Me har levd i ei tid med store omskifte som mange av ­«sogeskrivarane» sjølve har opplevd. Det er store sprang i hendingane, noko som engsta oss i starten, men så trøysta me oss med at boka kanskje vart mindre kjedeleg å lesa. Noko av stoffet kunne kanskje vera av interesse for dei fleste. Så slo tvilen ned: Stoffet kunne vore betre skrive og dokumentert. Etter å ha vege mellom tvil og tru kom me til at alternativet ville vera at ingen ting hadde vorte skrive ned. Skriftnemda vonar stoffet vil vera, om ikkje til nytte, så til glede for lesarane.

Forfatter

Olav Marås (red)

ISBN

978-82-7128-507-4

kr 300,-