Tysvær

– Aktivitet og trivsel i 50 år

«Tysvær – Aktivitet og trivsel i 50 år» gir et allsidig bilde av kommunen som så dagens lys 1. januar 1965. Boken er delt i to deler: «Tidsbilder fra Tysvær» består av hele 55 lettleste artikler om smått og stort i bygdesamfunnet. «Frå liv i bygdene til aktivitet i sentrum» setter fokus på faghistoriske tema knyttet til utviklingen i kommunen. Både teksten og det brede utvalget av både nye og eldre illustrasjoner går under huden på leseren og viser Tysvær-samfunnet fra en rekke både kjente og ukjente sider. Bokens redaktører er Svein Ivar Langhelle og Jørn Lekve.

Forfatter

Svein Ivar Langhelle og Jørn Lekve (red.)

ISBN

978-82-7128-720-7

kr 398,-