Utsikt fra Balaklavasvingen

Oppvekst i Skuteviken, Dreggen og Hødden

Utsikt fra Balaklava-svingen

er en frodig beretning om hvordan det var å vokse opp i Bergen på 1950- og 60-tallet. Mange vil kjenne seg igjen i hva personene opplever på godt og ondt.

Helge Rasmussen (f. 1946) var i 37 år ansatt på Bergen ligningskontor. I 2009 slapp han gjennom nåløyet til Skogselskapets dugnadsgjeng. Noe av stoffet i denne boken har Helge brukt tidligere i et par små skrifter som i begrenset omfang har vært distribuert privat.

Forfatter

Helge Rasmussen

ISBN

978-82-8403-114-9

kr 299,-