Voss 1940-1945

Knutepunkt i ufredstid

På mange vis handlar denne boka om enkeltmennesket sin balansegang gjennom dei vanskelege krigsåra. Det er lett å trø feil, ein kan fort være på feil stad til feil tid. Dei personlege val som vert gjort, kan gje dramatiske konsekvensar i fleire retningar.

Dei militære i leiarposisjonar gjev ordrar som dei beviseleg veit kan gje dramatiske konsekvensar, ikkje berre for dei uniformerte dei har kommandorett ovanfor, men også direkte for det sivile samfunn. Unge idealistar utfører motstandsarbeid som i ytterste konsekvens har potensiale for fatale følgjer. Rundt 3600 nordmenn vart frontkjemparar for tyskarane. Mange har i seinare år stilt spørsmål korleis me og våre allierte balanserar makta når rollane skiftar og okkupant og «overløpar» skal evaluerast og sanksjonerast.

Dei fleste av kapittela i boka tek utgangspunkt i hendingar med tilknytning til Vossebygdene, med viktige tråder vidare i landet.

Boka er rikt illustrert med mange «insider»-bilete ifrå både tyske og norske kjelder.

 

Forfatter

Lars Sverre Almeland

ISBN

978-82-8403-133-0

kr 399,-