Ytre Sandviken

Fra Hellemyrsfolket til moderne bydel

Dette er historien om Ytre Sandviken, bydelen mellom Elsesro/Munkebotn og Lønborg.

På 400 sider beretter forfatterne om samtlige jordbrukseiendommer bydelen opprinnelig besto av. Man kan lese om modellene for Amalie Skrams epos om Hellemyrsfolket, kommunikasjon og regulering. Munkebotsvassdraget er grundig beskrevet, det samme er historien om industrien i Nyhavn fra 1600-tallet og frem til dags dato. Skolene er omtalt, likeledes arkitekturen, militærhistorien og idrettshistorien. To sentrale eiendommer i bydelen, Elsesro og Neevengården har også fått sine egne kapitler. Boken er rikt illustrert med over 650 fotografier, tegninger og kart.

Forfatter

Jo Gjerstad m.fl.

ISBN

978-82-7128-654-5

kr 399,-