Nasjonens ære

Norsk rederinæring mellom marked og politikk

Hva skjedde egentlig med den norske handelsflåten?
Den som tradisjonelt dekket vårt handelsunderskudd, som viste flagget i havner over hele verden, reddet vår nasjonale ære under andre verdenskrig, ga arbeidsplasser til titusener fra hele landet og som var vår eneste virkelige internasjonale stolthet? Hvordan gikk det med rederinæringen i fremveksten av oljeøkonomi, informasjonssamfunn, kriser og omstilling?

I den sterke norske maritime næringsklyngen står fortsatt rederinæringen – med shipping og offshore – som den viktigste drivkraft. Norge har fortsatt ledende rederier og en bred sektor av støttenæringer innen skipsmegling og skipsdrift, forsikring og finans; i økende grad med utenlandske eiere.

Forfatter

Dag Bakka jr

ISBN

978-82-7128-913-3

kr 399,-