Reidar Radøy og Den grønne redsel

Radøy, august 1939; tre bergenske speidergutter, Knut Gribb og en hjemvendt strålefysiker fra England kjemper en heroisk kamp mot Hitler-Tysklands militære etterretningstjeneste og den internasjonale eventyrersken Olga Barcowa, også kalt Den grønne redsel. Resultatet av kampen vil få avgjørende betydning for utfallet av 2. verdenskrig.

Rapportene om disse hendelsene har til nå vært hemmeligholdt i arkivene. Ja, de har faktisk vært så hemmelige at det fins mennesker som hevder de ikke eksisterer. Der tar de feil. Melkior Pedersen, har som den eneste person på denne jord, fått tilgang til dette materialet. Av andre personer som opptrer i handlingen finner man bl.a. Ask Burlefot og kriminalførstebetjent Christian Moland. Les omtale i BT

ISBN

978-82-7128-445-9

kr 279,-