«Mod som en konge»

Bøndene, makten og politikken 1800–1850

I denne boka blir bondepolitikerne løftet fram fra den skygge-tilværelsen de har hatt i beskrivelsene av «embetsmannsstatens» formative periode fram til 1850-årene. Landets selvbevisste bønder var ikke bare tilskuere i Stortinget og i bygde-Norge, selv om den politiske makten var samlet i juristenes og prestenes hender. Bonde-politikerne både før, under og etter «bondestortinget» i 1833 allierte seg med og mot makthaverne i et politiske spill som både innebar kommunalt selvstyre og økt politisk deltakelse.

Et ti-talls sentrale norske historikere, som alle har bred erfaring som forskere på denne perioden, viser hvordan bondepolitikere, som for eksempel Nils Trulsen Bru, var nasjonale strateger som møtte makten, utfordret den og forandret maktforholdene slik at «embetsmannsstaten» til slutt ble styrtet i 1884.

Forfatter

Roald Berg og Svein Ivar Langhelle (red.)

ISBN

978-82-7128-806-8

kr 299,-