Om morgenen skinner solen i bakgården

Et skuespill

Sigfred Bødtker (1914–1974) reiste fra Bergen i oktober 1939 og kom hjem etter krigen i 1945. Han var krigsseiler.

Noen år etter krigen utarbeidet han manuskriptet til skuespillet. De to første delene av skuespillet er lagt til krigsårene og siste del er fra midten av 1950-årene i Oslo.

Forfatteren har understreket at det som er skrevet ikke er basert på de 40.000 norske sjøfolk som gjorde sin tjeneste ute under krigen, det er tilegnet de 2700 av krigsseilerne som når seieren var vunnet og freden kom, ble funnet uverdig til å fortsette å bemanne den norske handelsflåten

Bødtker skrev skuespillet under pseudonymet Sig Holsen. Det er bearbeidet av hans nevø, Edgar L. Bødtker.

Forfatter

Sig Holsen

ISBN

978-82-7128-968-3

kr 249,-