Tankeflukt

Historier på rim på bokmål og nynorsk

Gunnar Vidar Grunnaleite
(f. 1954)
er opprinnelig fra Skjold i Rogaland,
men har i hele sitt voksne liv bodd andre steder i landet,
og siden 1987 i Bergen.

Han utdannet seg i forsvaret,
og hadde Hæren som arbeidsgiver i 12 år.
Siden har han arbeidet i bank,
innen luftfart og i universitets- og høgskolesektoren. Grunnaleite er nå pensjonist.
Han er gift, har to barn og flere barnebarn.

Grunnaleite skriver både på bokmål og nynorsk,
men bare på rim.
Personlig kaller han diktene sine historier på rim.

 

Han har tidligere utgitt:

Dikt fra spiss vinkel/Dikt frå spiss vinkel.
Bodoni Forlag, 2007

2011
Fra mitt observatorium
Bodoni Forlag, 2011

Forfatter

Gunnar V. Grunnaleite

ISBN

978-82-8403-148-4

kr 220,-